Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Burgerschapsvorming op de BSO

Voor ons staat burgerschapsvorming voor zorgen voor elkaar en voor je omgeving. Het kind in haar omgeving staat centraal. Hierbij begint het met het vaststellen van gezamenlijke normen en waarden, waarbij  respect voor de eigenheid van de ander voorop staat.
De pedagogisch medewerkers leren de kinderen de betekenis van democratie en wat dat betekent voor het samen zijn op de buitenschoolse opvang.

Om democratie te bereiken gaan we samen met de kinderen op zoek naar diversiteit. Welke overeenkomsten hebben we met elkaar en welke verschillen zien we. De kinderen leren respect te hebben voor andere culturen, levensbeschouwingen en vrijheid van meningsuiting. We praten met de kinderen over het samen verantwoordelijk zijn voor onze omgeving. Bijv. het opruimen van je eigen spullen, elkaar helpen je aan de afspraken te houden, een ander helpen bij de verzorging van de dieren en een nieuw kind op de BSO wegwijs te maken.

Ook conflicten maken deel uit van het samen zijn met elkaar. We leren de kinderen samen conflicten op te lossen. De pedagogisch medewerkers stellen zich in eerste instantie hier afwachtend en observerend in op. Wanneer we zien dat er begeleiding bij nodig is springen we bij. De medewerkers leren de kinderen hierbij oog te hebben voor het perspectief van een ander, leren te luisteren naar elkaar.

Tot slot nemen we veel besluiten samen. Kinderen met elkaar. Wij met de kinderen. We betrekken de kinderen actief bij het nemen van allerlei beslissingen. Van de aanschaf van fruit/groente en de aanschaf van creatieve materialen tot het bedenken van workshops en het bedenken van de uitjes die we in de vakanties gaan doen. Wij bepalen de kaders. Gezamenlijk met de kinderen nemen we binnen die kaders de besluiten. Door het gezamenlijk nemen van besluiten leren kinderen hun behoeftes en meningen te uiten, te argumenteren, zich te verplaatsen in de mening van een ander, compromissen te sluiten, respect te hebben voor de minderheid en kritisch te denken.*  

Burgerschapsvorming op de BSO komt terug in onze gehele manier van werken en heeft voortdurend onze aandacht. 

    * Bron: 
    • Denk groot, doe klein. Het kindercentrum als democratische oefenplaats. Anke van Keulen, ISBN: 9789088504013