Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Leeftijdsindeling groepen

't Werkel Zwolle heeft twee BSO-groepen. De twee basisgroepen bestaan elk uit een groep van maximaal 20 kinderen. Eén basisgroep is voor de jongste kinderen in de leeftijd van vier tot en met ongeveer zes jaar. De andere basisgroep is voor de oudere kinderen in de leeftijd van zeven tot en met ongeveer 12 jaar. Op elke basisgroep staan maximaal twee vaste pedagogische medewerkers.  

Het uitgangspunt van het indelen van het kind in een leeftijdsgroep is dat een kind zich prettig voelt in de groep. Het kan in overleg met het kind en de ouders voorkomen dat een kind van net 7 jaar nog even op de 4-6 groep blijft of dat een kind van 7 jaar al eerder overgaat naar de 7-12 groep in het belang van het welbevinden van het kind. 't Werkel Heerde heeft één BSO-groep van maximaal 20 kinderen.