Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Onze kijk op BSO-kinderen

Voorop staat dat de tijd op de buitenschoolse opvang voor je kind vrije tijd is. In die vrije tijd staat bij ’t Werkel buiten spelen en natuurbeleving centraal. De kinderen mogen daarom naar buiten wanneer ze maar willen. De groepsleiding is volgend hierin. Buiten kunnen de kinderen helpen in de moestuin, helpen met het verzorgen van de dieren, maar ook bijv. verstoppen in bosjes, timmeren van hutten, spelen met water en zand. Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd afgestemd op de verschillende leeftijden en mogelijkheden van de kinderen. Deze activiteiten zullen veelal buiten gehouden worden. Je kind is vrij om hier wel of niet aan deel te nemen.  

Het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) heeft de natuurlijke rechten van het kind beschreven in onderstaande afbeelding. Het VBJK is een centrum in Gent dat onderzoek doet naar de opvoeding en opvang van kinderen en zet innovatieprojecten op, zowel in nationale als internationale context. Prachtig omschreven en passend bij de visie van Groene kinderopvang 't Werkel!