Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Onze omgang met de kinderen: Reggio Emilia

In de omgang met de kinderen zijn we geïnspireerd door de visie van Reggio Emilia.

"Een kind heeft honderd talen, maar de school en de samenleving stelen er negenennegentig van"Loris Malaguzzi
Loris Malaguzzi (1920 -1994) was verbonden aan de scholen en kindercentra in het Italiaanse Reggio Emilia. Hij is de grondlegger van de pedagogische werkwijze daar. Zijn ideeën zijn voortgekomen uit dertig jaar ervaring met het werken met kinderen.
De theorie: honderd talen. Een kind kan zich uitdrukken op 100 manieren en in 100 talen. Aan ons de taak om hun taal te verstaan.
Communiceren is van wezenlijk belang voor kinderen. Dat kan niet alleen in taal, maar ook door het werken met klei, het maken van een geheime hut of het bakken van koekjes. Malaguzzi benadert kinderen als onderzoekers. Kinderen zijn voor elkaar de eerste pedagoog. Door hun onderlinge verschillen kunnen ze elkaar verrijken. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat ook de pedagogisch medewerkers de kinderen stimuleren zich te uiten. Concreet voor ’t Werkel betekent dit dat de pedagogisch medewerkers zich in eerste instantie vooral luisterend en observerend opstellen naar de kinderen om op die manier de taal van de kinderen te begrijpen*.

    ’t Werkel biedt kinderen inspirerende materialen waarmee ze zich creatief kunnen uitdrukken. Niet veel kant-en-klaar speelgoed, maar wel dagelijkse gebruiksvoorwerpen en bijv. kosteloos materiaal: losse stukken hout, lappen, touw, kokers, ijzerdraad. De pedagogisch medewerkers kunnen kinderen helpen met behulp van dit materiaal hun ideeën creatief vorm te geven. De pedagogisch medewerker bepaalt niet wat het kind gaat maken, maar helpt het kind wel met de praktische uitwerking van hun ideeën en bijv. het gebruik van verschillende materialen. Dit gaat niet alleen om het bekende ‘knutselen’ maar ook om alle andere activiteiten zoals het bouwen van een grote hut, het maken van moddertaart en het verzorgen van de dieren. Kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen waardoor hun zelfstandigheid gestimuleerd wordt. Kortom: we gaan uit van het competente kind.  

    * Bron: