Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Workshops op de BSO

Er worden regelmatig workshops gehouden op de BSO op het gebied van natuur, techniek, kunst, theater en sport en spel. Deze kunnen zowel uitgevoerd worden door de pedagogisch medewerkers als externe professionals. Workshops worden vooraf aangekondigd. Je kind kan zich hierop inschrijven. Wanneer een kind zich inschrijft voor de workshop verwachten we ook van het kind dat het deelneemt aan de workshop. Hierdoor leert het kind verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die het maakt.