Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Corona

Op deze corona pagina informeren wij u over maatregelen die vanuit de overheid worden genomen om verdere besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Ingrijpende maatregelen voor alle vormen van kinderopvang zijn daarbij essentieel. Heeft u vragen dan zijn wij er voor u: 038-2040389.

Toelichting (Corona) Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Nu in navolging van het de dagopvang en peuteropvang ook alle BSO’s weer volledig zijn geopend is er een einde gekomen de compensatieregeling voor de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Wij hebben u hier door de corona periode heen regelmatig over geïnformeerd, toch blijft het voor veel ouders onduidelijk of, wanneer en van wie ze de compensatie ontvangen.
Op deze website van Eigen&Wijzer leggen wij het kort uit. Heeft u hierna toch nog vragen, neemt dus dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Toelichting vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Corona update 15 april

De Beslisboom Neusverkoudheid is vernieuwd. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt. Belangrijke aanvullende informatie vindt u op: https://www.boink.info/beslisboom

Corona update 15 april 2021

Onze BSO's hebben het locatie specifieke COVID-protocol aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Het betreft een aanvulling op het huidige COVID-19 protocol (zie verderop op deze pagina). 

Corona update 14 april 2021

Wat een feest dat we eindelijk weer alle kinderen mogen opvangen bij onze BSO locaties. Weken hebben we hier naar uit gekeken en vandaag konden we eindelijk de brief voor de heropening van de BSO’s naar onze kinderen en hun ouders/verzorgers versturen. Door de brief en de COVID-19 protocollen goed door te lezen, bent u volledig op de hoogte van de maatregelen die wij nemen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden, en wat wij van u verwachten. Samen blijven we gezond! Onze BSO-teams staan te trappelen om de kinderen na school weer een super tijd te bieden. Wij zeggen dan ook volmondig: WELKOM!

Corona update 8 maart 2021


Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief informeren wij u over de tegemoetkoming van uw eigen bijdrage kinderopvang, aangezien de compensatieregeling is gestopt bij het volledig open
gaan van de kinderdagopvang en peuteropvang op maandag 8 februari 2021 (BSO ouders informeren wij na de persconferentie van maandagavond 8 maart 2021).

Alle ouders/verzorgers die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur volledig hebben betaald, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief;

  • Ouders met kinderopvangtoeslag worden geïnformeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de compensatie eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief. Naar verwachting zal dit in de maand april plaatsvinden. 
  • Ouders zonder kinderopvangtoeslag, die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen een tegemoetkoming voor beide sluiting periodes op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Leest u verderop in deze brief hoe uw de tegemoetkoming kunt aanvragen. 
  • Ouders die van de gemeente een vergoeding ontvangen voor de kinderopvang (meestal voor peuteropvang/peuterspeelzaal), ontvangen de compensatie via hun gemeente. Krijgt u niet voor alle uren kinderopvang subsidie en voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u voor de uren waarvoor u geen subsidie krijgt een vergoeding kinderopvang (TTKZO). Leest u verderop in deze brief hoe uw de tegemoetkoming kunt aanvragen. Wij compenseren de ouderbijdrage boven deze gemeentelijke compensatie uit eigen middelen aan u. U krijgt uw volledige ouderbijdrage terug. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er geen ongelijkheid ontstaat tussen ouder met kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van gesubsidieerde peuteropvang. 
Voor uw eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief ontvangt u mogelijk van ons een tegemoetkoming. De periode 16 december 2020 tot 31 december 2020 hebben wij de tegemoetkoming reeds verrekend met de incasso van maart 2021. De periode van 1 januari 2021 tot 8 februari 2021 verwerken wij met de automatische incasso voor de maand april 2021. U ontvangt hiervoor in maart een aparte creditfactuur.
  • U komt hiervoor in aanmerking wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang in deze periode (ongeacht het aantal afgenomen uren).
  • Wanneer u in deze periode wel gebruik heeft gemaakt van de noodopvang (ongeacht het aantal afgenomen uren), ontvangt u van ons geen tegemoetkoming voor de eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief. Wij volgen in deze het advies van de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Extra informatie voor ouders zonder Kinderopvangtoeslag
Vanaf half april leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitgebreide informatie over de compensatieregeling, wat de voorwaarden zijn en hoe de compensatie wordt berekend. Vanaf zaterdag 1 mei 2021 kunt u via Mijn SVB de vergoeding kinderopvang aanvragen. U heeft hiervoor een
'Verklaring kinderopvang' nodig. Deze kunt u vanaf half april aanvragen via info@twerkel.nl. Binnen 8 weken ontvangt u van de SVB een brief waarin
staat of u een vergoeding krijgt of niet. Wanneer u een vergoeding ontvangt bevat de brief tevens informatie over de hoogte en wanneer u het bedrag
ontvangt van de SVB.

Corona informatie
Op onze webpagina https://www.twerkel.nl/corona vindt u actuele informatie over de richtlijnen die wij volgen, de beslisboom neusverkoudheid en een overzicht met veel gestelde vragen. Wij verzoeken u om regelmatig het algemene COVID-19 protocol én het locatie specifieke protocol van de opvanglocatie van uw kind(eren) te bekijken, om te zien of er wijzigingen zijn in de richtlijnen. Zo bent u volledig op de hoogte van de maatregelen die wij nemen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden en wat wij daarin van u verwachten. Samen blijven we gezond!

Bereikbaarheid
Indien u vragen heeft kunt u op werkdagen contact opnemen met ons opnemen. We helpen u graag. Telefonisch 038-2040389 of per e-mail: info@twerkel.nl.
Met vriendelijke
groet,
Management ‘t Werkel

Corona update 4 februari: Brief heropening


Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dinsdag 2 februari 2021 heeft het kabinet besloten dat vanaf maandag 8 februari 2021 de basisscholen, de kinderdagopvang 0-4 jarigen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open gaan. Op de site van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over de besluitvorming.

Dagopvang, peuteropvang, peuterspeelzaal

Vanaf maandag 8 februari 2021 is uw kind weer van harte welkom bij de opvang. De noodopvang wordt hiermee beëindigd. Indien u na 8 februari 2021 toch nog behoefte heeft aan extra opvang dan kunt u dit via de Ouderapp aanvragen, waarbij de extra kosten in rekening worden gebracht.

Buitenschoolse opvang
De voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) blijven gesloten. De VSO en BSO blijven wel noodopvang bieden voor kinderen van
wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. De vermenging van kinderen van verschillende scholen
moet zoveel mogelijk beperkt worden. Indien wij hiervoor aanvullende maatregelen moeten nemen wordt u hier persoonlijk over geïnformeerd. De
richtlijnen voor noodopvang, de VSO/BSO noodopvang locaties en het aanvragen van noodopvang blijven gelijk en kunt u vinden op onze website: https://www.twerkel.nl/corona.

Belangrijke aanvulling op de richtlijnen
Vanuit het kabinet is er een belangrijke aanvulling op de richtlijnen:   
  • Kinderen en pedagogisch medewerkers blijven thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft (of positief is getest op het coronavirus)
  • Indien uw kind verkouden is volgt u de beslisboom neusverkoudheid. Kinderen mogen bij een neusverkoudheid gewoon naar de opvang komen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts.    
  • Als een kind of pedagogisch medewerker positief is getest gaat de groep in quarantaine. Indien deze situatie zich voordoet biedt de GGD ondersteuning in de berichtgeving naar u als ouder.   
  • Het dringende advies is uitgesproken dat ouders bij het halen en brengen van hun kind(eren) ook buiten een mondneuskapje dragen en 1,5 meter afstand van elkaar in acht nemen. Wij verzoeken u vriendelijk dit advies te volgen.
Tevens verzoeken wij u om de algemene COVID-19 richtlijnen en de locatie specifieke richtlijnen van de opvanglocatie van uw kind(eren) te lezen, voor maandag 8 februari 2021. Zo bent u volledig op de hoogte van de maatregelen die wij nemen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden.

Compensatie eigen bijdrage

De regeling waarmee de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders wordt vergoed, wordt met de opening vanaf 8 februari 2021 beëindigd, met uitzondering van de buitenschoolse opvang.

Meer informatie
Op onze webpagina https://www.twerkel.nl/corona vindt u actuele informatie over onze aanpak en werkwijze, wat onze BSO-noodopvang locaties zijn
en wie daarvoor in aanmerking komt. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Wij helpen u graag.

Bereikbaarheid
Elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Tel: 038-2040389 en mail: info@twerkel.nl.

Wij zijn blij dat wij uw kind(eren) weer mogen opvangen vanaf maandag 8 februari 2021 bij de dagopvang, peuteropvang en peuterspeelzaal. Wij hopen dat dit ook op korte termijn gaat gelden voor de BSO. 

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Managementteam ‘t Werkel