Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Bewust horizontale groepen

Bij de KDV-groepen is er bewust gekozen voor een horizontale groep. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. In horizontale groepen heeft je kind meer leeftijdsgenootjes om mee te spelen, zijn medewerkers meer gespecialiseerd en kunnen we meer leeftijdsgerichte activiteiten en materialen aanbieden. We hebben bij ’t Werkel één baby- en dreumesgroep en één peutergroep. Ieder kind heeft zijn eigen stamgroep met zijn eigen vaste pedagogisch medewerkers.

't Werkel heeft twee stamgroepen KDV die elk bestaan uit maximaal 15 kinderen. Op de baby-en dreumes stamgroep staan maximaal vier vaste pedagogisch medewerkers. Bij de peutergroep staan maximaal twee vaste pedagogische medewerkers. Alle kinderen krijgen drie vaste pedagogisch medewerkers toegewezen, waarvan er altijd één aanwezig is (tenzij er sprake is van een overmachtssituatie).

Eén van de vaste pedagogisch medewerkers is de mentor van het kind. De mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van haar mentorkinderen bij. Ook is zij het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Ouders worden tijdens het intakegesprek hierover geïnformeerd.