Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Onze kijk op baby’s: Emmi Pikler

De baby's zullen vooral in hun eigen groepsruimte zijn en buiten. Hoeveel de baby’s buiten in de tuin zijn is afhankelijk van de weersomstandigheden zoals de temperatuur maar ook van de leeftijd van het kind.

Voor de verzorging en de begeleiding van de kinderen tot 2 jaar werken we volgens de pedagogische visie van Emmi Pikler.
Emmi Pikler (1902-1984) was een Hongaars-Oostenrijkse kinderarts die haar levenswerk heeft gemaakt door het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de algehele ontwikkeling van het zeer jonge kind. Dit heeft ze op een dusdanige manier gedaan dat er jaarlijks nog steeds mensen vanuit de hele wereld naar het Pikler Instituut in Boedapest komen om kennis te nemen van de ruim 70 jaar lange ervaring met jonge kinderen vanuit Piklers specifieke kindbeeld*.

Emmi Pikler staat voor een zeer respectvolle verzorging. Als een kind liefdevol, in alle rust, met zachte handen, houding en stem wordt benaderd en onverdeelde aandacht krijgt, is het hierin zo voldaan dat het vervolgens, zonder inbreng van volwassenen, blij en actief kan spelen. Pikler gaat uit van het eigen kunnen: het kind is competent en ontwikkelt zich motorisch op natuurlijke wijze helemaal zelf. De volwassene is er om een uitdagende omgeving te creëren en om de veiligheid te waarborgen. Pikler biedt kinderen voornamelijk materialen aan van huishoudelijke aard waaraan van alles te ontdekken valt. Ook speelt zij in op de grof motorische ontwikkeling van kinderen door kruipplateaus aan te bieden*.

Concreet betekent dit voor Groene kinderopvang 't Werkel dat de ruimte van de buitenruimte en de groepsruimte zo wordt ingedeeld dat je kind in alle rust verzorgd kan worden en de ruimte heeft om in alle rust te spelen en te ontdekken.
Voor de verzorgingsmomenten, zoals het verschonen van een luier, het geven van de fles of het geven van een fruit-/groentehap wordt alle tijd genomen. Dat zijn dé momenten waarop de pedagogisch medewerker al haar aandacht schenkt aan het individuele kind. Een kind dat nog niet zelfstandig kan zitten, zit bij de pedagogisch medewerker op schoot wanneer het zijn fruit-/ of groentehap krijgt. Uiteraard ook wanneer het kind de fles krijgt. Daardoor ontstaat er tussen de pedagogisch medewerker en het kind een hechte relatie, waardoor het kind zich veilig voelt.
Doordat het kind zich veilig voelt heeft het buiten de verzorgingsmomenten om, alle ruimte om te gaan spelen, bewegen en te ontdekken. Meer informatie over Emmi Pikler en haar pedagogische visie kun je vinden op www.pikler.nl.

* Bron: