Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Kinderopvang totaal: ‘We werken samen aan de kwaliteit’

08-04-2020, 't WerkelGroen kindercentrum ’t Werkel in Zwolle heeft geen enkel probleem om de oudercommissie in te vullen met enthousiaste ouders. Projectontwikkelaar Milou van Rijn (52) raakte betrokken nadat zij ’t Werkel hielp bij het realiseren van een duurzaam pand. ‘Het zorgde er meteen voor dat mijn 12-jarige zoon Tim een leuke bso vond.’Hoe krijg je je zoon nog naar de bso?

‘Ik werkte voorheen vaak buiten Zwolle, daarom ging Tim naar een bso. Maar hij had het daar niet naar zijn zin. Toen ik eigenaar Mariëlle Hettinga hoorde over haar droom voor een duurzaam kindercentrum met veel buitenspel, mocht Tim van mij kiezen. Hij is een buitenkind en was zo enthousiast dat hij vriendjes meenam naar ’t Werkel. Hij stond zelfs op braderieën om kinderen te werven.’

Waarom zit je in de oudercommissie?
‘Ik was betrokken bij de bouw. Maar ik wilde geen belangenverstrengeling, daarom heb ik gewacht tot na de oplevering. Ik doe dit vooral omdat we hele leuke feestjes organiseren en ik wil daar graag aan meehelpen. Feestjes zorgen voor grote ouderbetrokkenheid, daar werf ik ook makkelijk nieuwe OC-leden. Op zes leden hebben we nu ook twee mannen.’

Welke issues liggen op tafel?
‘De nieuwe locatie betekende een verdubbeling van het aantal groepen, plus extra peutergroepen. Een belangrijk onderwerp is: hoe houden we vast aan het karakter van ’t Werkel? Daarnaast veranderen de kinderopvangregels continu. Kinderen moeten gevolgd worden met gigantische kindvolgsystemen. ’t Werkel is juist niet van de vastgelegde protocollen, daarom zoeken we samen naar een systeem zonder vinklijstjes, waarbij het kind echt wordt gezien. Dat gaat dus over de kwaliteit van de kinderopvang. We werken daar samen aan met de pedagogisch medewerkers.’

Zijn er wrijvingspunten met de directie?
‘Er zijn discussiepunten. Neem de risico-inventarisatie. Je kijkt als ouders en organisatie anders naar risico’s. De oplossing: wij lopen samen door het pand en bespreken elk punt heel praktisch. Nu we twee vaders in de OC hebben, willen we ook met hen een keer door het pand lopen. Ik ben benieuwd of zij anders tegen risico’s aankijken.’

Wat is een hot item?
‘De Stint. We hebben er twee, mogen ze niet meer gebruiken en worstelen met vervoer. We wegen af: een bakfiets of een busje erbij? Door de verkeerssituatie duurt het langer om kinderen te vervoeren met een busje. Bovendien gaan ouders vaker verkeerd parkeren bij scholen als er busjes bij het pand staan, wat leidt tot gevaarlijke situaties. Wij willen graag de Stint terug. De overheid is vooral bezig met wie er schuldig is, terwijl wij als kinderopvang met de kosten van alternatief vervoer worden geconfronteerd. Ons motto is: wat wil je bereiken, hoe los je het op.’

Heb je als oudercommissie echt een vinger in de pap?
‘Jazeker. Tijdens de decemberdiscussie over tarieven bespraken we wat de differentiatie in haal- en brengtijden betekent voor de kosten. Is flexibiliteit kenmerkend voor ’t Werkel en kan dat nog wel met de huidige groei? Wat is de peilstok, wat zeggen we in ons pedagogisch beleidsplan? Als OC houden we samen met ’t Werkel een ouderavond om dat aan ouders te vragen: welke ervaring typeert voor jou deze kinderopvang? Ik zag op Facebook een foto: de kinderen vonden een dode vis in de sloot en mijn zoon Tim was die aan het ontleden op zoek naar plastic. Bij ’t Werkel mogen kinderen ontdekken. Voor mij is dat de kern van deze kinderopvang. Samen nadenken. Dát is invloed hebben op de inhoud.’