Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Wat is outdoor peuteropvang?

Als ouder wil je voor je peuter de beste voorbereiding op de basisschool. Maar wat is de beste voorbereiding? In de Wet Primair Onderwijs (WPO) zijn competenties vastgelegd waarvan het kind bij binnenkomst in groep 1 verwacht wordt deze te beheersen. Naast kennis op het gebied van taal en 'rekenen' gaat het hier ook om zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Wij geloven niet in het maken van standaard werkjes door peuters en het doen van taallessen of rekenlessen uit vastgelegde methodieken voor peuters. Hierin staan we niet alleen. Steeds meer pedagogen en orthopedagogen pleiten voor een natuurlijke manier van leren. Maar hoe doen we dat dan?

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen de meest intense leerervaringen op doen door als begeleider aan te sluiten bij de interesse van het kind op dat moment en daar dieper op in te gaan. Dit betekent dat we van te voren geen thema's kunnen vastleggen om mee te werken. We kunnen tenslotte niet voorspellen welk thema, welke interesse op dat moment leeft bij onze kinderen. In onze outdoor-peuteropvang werken we dus met thema's die op dat moment leven bij de kinderen. Die thema's werken we uit in passende activiteiten en van daaruit dragen we er zorg voor dat de peuters bij 't Werkel op vier jarige leeftijd alle competenties bezitten die nodig zijn om een goede, gezonde en sterke start te maken op de basisschool.
Wij doen dit echter niet binnen, maar vooral buiten. Outdoor peuteropvang/peuterspeelzaal.

Inschrijven kun je doen via ons inschrijfformulier. Wil je graag een keer komen kijken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.