Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Corona

Op deze corona pagina informeren wij u over maatregelen die vanuit de overheid worden genomen om verdere besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Ingrijpende maatregelen voor alle vormen van kinderopvang zijn daarbij essentieel. Heeft u vragen dan zijn wij er voor u: 038-2040389.

Corona update 8 maart 2021


Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief informeren wij u over de tegemoetkoming van uw eigen bijdrage kinderopvang, aangezien de compensatieregeling is gestopt bij het volledig open
gaan van de kinderdagopvang en peuteropvang op maandag 8 februari 2021 (BSO ouders informeren wij na de persconferentie van maandagavond 8 maart 2021).

Alle ouders/verzorgers die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur volledig hebben betaald, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief;

 • Ouders met kinderopvangtoeslag worden geïnformeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de compensatie eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief. Naar verwachting zal dit in de maand april plaatsvinden. 
 • Ouders zonder kinderopvangtoeslag, die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen een tegemoetkoming voor beide sluiting periodes op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Leest u verderop in deze brief hoe uw de tegemoetkoming kunt aanvragen. 
 • Ouders die van de gemeente een vergoeding ontvangen voor de kinderopvang (meestal voor peuteropvang/peuterspeelzaal), ontvangen de compensatie via hun gemeente. Krijgt u niet voor alle uren kinderopvang subsidie en voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u voor de uren waarvoor u geen subsidie krijgt een vergoeding kinderopvang (TTKZO). Leest u verderop in deze brief hoe uw de tegemoetkoming kunt aanvragen. Wij compenseren de ouderbijdrage boven deze gemeentelijke compensatie uit eigen middelen aan u. U krijgt uw volledige ouderbijdrage terug. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er geen ongelijkheid ontstaat tussen ouder met kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van gesubsidieerde peuteropvang. 
Voor uw eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief ontvangt u mogelijk van ons een tegemoetkoming. De periode 16 december 2020 tot 31 december 2020 hebben wij de tegemoetkoming reeds verrekend met de incasso van maart 2021. De periode van 1 januari 2021 tot 8 februari 2021 verwerken wij met de automatische incasso voor de maand april 2021. U ontvangt hiervoor in maart een aparte creditfactuur.
 • U komt hiervoor in aanmerking wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang in deze periode (ongeacht het aantal afgenomen uren).
 • Wanneer u in deze periode wel gebruik heeft gemaakt van de noodopvang (ongeacht het aantal afgenomen uren), ontvangt u van ons geen tegemoetkoming voor de eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief. Wij volgen in deze het advies van de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Extra informatie voor ouders zonder Kinderopvangtoeslag
Vanaf half april leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitgebreide informatie over de compensatieregeling, wat de voorwaarden zijn en hoe de compensatie wordt berekend. Vanaf zaterdag 1 mei 2021 kunt u via Mijn SVB de vergoeding kinderopvang aanvragen. U heeft hiervoor een
'Verklaring kinderopvang' nodig. Deze kunt u vanaf half april aanvragen via info@twerkel.nl. Binnen 8 weken ontvangt u van de SVB een brief waarin
staat of u een vergoeding krijgt of niet. Wanneer u een vergoeding ontvangt bevat de brief tevens informatie over de hoogte en wanneer u het bedrag
ontvangt van de SVB.

Corona informatie
Op onze webpagina https://www.twerkel.nl/corona vindt u actuele informatie over de richtlijnen die wij volgen, de beslisboom neusverkoudheid en een overzicht met veel gestelde vragen. Wij verzoeken u om regelmatig het algemene COVID-19 protocol én het locatie specifieke protocol van de opvanglocatie van uw kind(eren) te bekijken, om te zien of er wijzigingen zijn in de richtlijnen. Zo bent u volledig op de hoogte van de maatregelen die wij nemen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden en wat wij daarin van u verwachten. Samen blijven we gezond!

Bereikbaarheid
Indien u vragen heeft kunt u op werkdagen contact opnemen met ons opnemen. We helpen u graag. Telefonisch 038-2040389 of per e-mail: info@twerkel.nl.
Met vriendelijke
groet,
Management ‘t Werkel
Corona update 12 februari
De Beslisboom Neusverkoudheid is vernieuwd. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

Corona update 4 februari: Brief heropening


Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dinsdag 2 februari 2021 heeft het kabinet besloten dat vanaf maandag 8 februari 2021 de basisscholen, de kinderdagopvang 0-4 jarigen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open gaan. Op de site van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over de besluitvorming.

Dagopvang, peuteropvang, peuterspeelzaal

Vanaf maandag 8 februari 2021 is uw kind weer van harte welkom bij de opvang. De noodopvang wordt hiermee beëindigd. Indien u na 8 februari 2021 toch nog behoefte heeft aan extra opvang dan kunt u dit via de Ouderapp aanvragen, waarbij de extra kosten in rekening worden gebracht.

Buitenschoolse opvang
De voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) blijven gesloten. De VSO en BSO blijven wel noodopvang bieden voor kinderen van
wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. De vermenging van kinderen van verschillende scholen
moet zoveel mogelijk beperkt worden. Indien wij hiervoor aanvullende maatregelen moeten nemen wordt u hier persoonlijk over geïnformeerd. De
richtlijnen voor noodopvang, de VSO/BSO noodopvang locaties en het aanvragen van noodopvang blijven gelijk en kunt u vinden op onze website: https://www.twerkel.nl/corona.

Belangrijke aanvulling op de richtlijnen
Vanuit het kabinet is er een belangrijke aanvulling op de richtlijnen:   
 • Kinderen en pedagogisch medewerkers blijven thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft (of positief is getest op het coronavirus)
 • Indien uw kind verkouden is volgt u de beslisboom neusverkoudheid. Kinderen mogen bij een neusverkoudheid gewoon naar de opvang komen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts.    
 • Als een kind of pedagogisch medewerker positief is getest gaat de groep in quarantaine. Indien deze situatie zich voordoet biedt de GGD ondersteuning in de berichtgeving naar u als ouder.   
 • Het dringende advies is uitgesproken dat ouders bij het halen en brengen van hun kind(eren) ook buiten een mondneuskapje dragen en 1,5 meter afstand van elkaar in acht nemen. Wij verzoeken u vriendelijk dit advies te volgen.
Tevens verzoeken wij u om de algemene COVID-19 richtlijnen en de locatie specifieke richtlijnen van de opvanglocatie van uw kind(eren) te lezen, voor maandag 8 februari 2021. Zo bent u volledig op de hoogte van de maatregelen die wij nemen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden.

Compensatie eigen bijdrage

De regeling waarmee de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders wordt vergoed, wordt met de opening vanaf 8 februari 2021 beëindigd, met uitzondering van de buitenschoolse opvang.

Meer informatie
Op onze webpagina https://www.twerkel.nl/corona vindt u actuele informatie over onze aanpak en werkwijze, wat onze BSO-noodopvang locaties zijn
en wie daarvoor in aanmerking komt. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Wij helpen u graag.

Bereikbaarheid
Elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Tel: 038-2040389 en mail: info@twerkel.nl.

Wij zijn blij dat wij uw kind(eren) weer mogen opvangen vanaf maandag 8 februari 2021 bij de dagopvang, peuteropvang en peuterspeelzaal. Wij hopen dat dit ook op korte termijn gaat gelden voor de BSO. 

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Managementteam ‘t Werkel

Corona update 17 januari


Corona update 13 januari

Corona update 12 januari

Het kabinet heeft besloten dat de huidige lockdown wordt verlengd tot 9 en met februari 2021. Dit betekent dat onze opvanglocaties gesloten moeten blijven, met uitzondering van noodopvang. Mogelijk kunnen de basisscholen en de kinderopvang de deuren op 25 januari weer openen. Hierover zullen we naar verwachting op korte termijn worden geïnformeerd. In dat geval kunt u vanaf die datum weer gebruik maken van uw reguliere opvang. Voor de procedure inzake het aanvragen van noodopvang verwijzen wij naar de brief die u op 15 december 2020 van ons heeft ontvangen.


Corona update 15 december: brief aan ouders


Beste
ouder(s)/verzorger(s),
U heeft ongetwijfeld het nieuws gehoord over de nieuwe maatregelen rondom het Coronavirus. De basisscholen en kinderopvang gaan dicht vanaf woensdag 16 december tot en met 17 januari 2021.

Dit betekent dat de opvanglocatie waar uw kind(eren) naar toe gaat(gaan) vanaf woensdag 16 december dicht gaat en u uw kind(eren) niet naar de opvang kunt brengen.

Laatste nieuws
Het laatste nieuws en de gevolgen daarvan voor de opvang van uw kind(eren) leest u op deze coronapagina. 

Waarom gaat de kinderopvang dicht?
De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij. De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Noodopvang
We bieden noodopvang aan ouder(s)/verzorger(s) waarvan één of beide werkzaam zijn in de cruciale beroepen en voor kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Voorwaarden voor de noodopvang:
·       Op basis van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag.
·       U heeft geen andere mogelijkheden om uw kinderen op te vangen.
·       U en uw partner werken beide in één van de cruciale beroepen (lijst tijdens lockdown) waarbij een beroep op u wordt gedaan om te blijven werken.
·       Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.
·       U heeft een contract met de kinderopvang en alleen voor het aantal uren in het contract is noodopvang mogelijk. Extra opvang is mogelijk tegen betaling.

Locaties noodopvang

Het openen van een noodlocatie kan alleen op basis van beschikbaarheid personeel. Hiervoor gaan wij ons maximaal inzetten. Indien uw locatie geen noodopvang biedt, kunt u terecht bij een andere locatie. 't Werkel Zwolle en 't Werkel Heerde zijn beide open voor noodopvang.

Aanmelden
Aanmelden voor noodopvang verloopt via het kantoor van 't Werkel bij Esther of Angelique:  038-2040389

Tegemoetkoming eigen bijdrage
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.
Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.
1.     Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
2.     Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
3.     Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. We zijn in overleg binnen de Brancheorganisatie Kinderopvang hoe we omgaan een tegemoetkoming boven het maximum uurprijs. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Op onze website leest u de hoofdlijnen van
de tegemoetkomingen.

Stay-at-home activiteiten
Via de webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-activiteiten/ vindt u tal van activiteiten en challenges die u met uw kind(eren) kunt doen. Zo hopen wij dat we een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de situatie thuis. Plezier en lol maken in je eigen huis geeft de ontspanning die soms hard nodig is.

De impact op onze samenleving van alle maatregelen is enorm. We vragen begrip voor onze situatie en doen ons uiterste best u te helpen waar nodig. Onze
medewerkers van de afdeling KlantWijzer staan voor u klaar voor al uw vragen. Bel 038-2040389 of mail: info@twerkel.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar vanaf maandag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Voor de laatste stand van zaken rondom noodlocaties kunt u terecht op deze corona pagina.

Met vriendelijke groeten,
Managementteam 't Werkel

Corona update 14 december: Veel gestelde vragen sluiting kinderopvang/tegemoetkoming kosten

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste zondag 17 januari 2021. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Noodopvang

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:
 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang  en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Waarom gaat kinderopvang dicht?
De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.
De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?
Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van noodopvang. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

Door wie wordt noodopvang geboden?
Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO). Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang.
't Werkel biedt noodopvang bij 't Werkel Zwolle en bij 't Werkel Heerde.

Hoe zit het met de noodopvang in de kerstvakantie?

In de vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode.

Wat als mijn kinderopvanglocatie in de Kerstvakantie dicht is? Is er dan noodopvang?
Als een locatie voor kinderopvang tijdens de kerstvakantie gesloten is, wordt er geen extra noodopvang geboden. Voor deze ouders geldt dat zij voor dat zij, net als in een situatie zonder overheidsmaatregelen, een andere oplossing moeten zoeken voor de opvang van hun kinderen.

Is er ook 24-uurs noodopvang in de avond, nacht en weekend beschikbaar?

't Werkel biedt alleen noodopvang tijdens de reguliere opvangtijden.

Cruciale beroepen

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?

Uitgangspunt is dat uw kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig.

Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik of mijn partner deel uitmaakt van de cruciale beroepsgroepen?
Dit kunt u aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.


Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.
Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

 1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
 2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
 3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.
De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.
1. Ouder die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen.
De SVB zal – net als bij de sluiting in het  afgelopen voorjaar - de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.
Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.
2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.
Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).
3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.
Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Ik betaal de kinderopvang geheel zelf, zonder overheidsvergoeding en heb voor de sluiting in het voorjaar nog geen vergoeding ontvangen. Moet ik nu weer doorbetalen?
Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming.
Door de sluiting van de kinderopvang vanaf 16 december is het voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en het behouden van uw kinderopvangplek van belang om nu weer de kinderopvangfacturen door te betalen. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode krijgt men een tegemoetkoming.

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?  
Ja:
Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.
Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: 'Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?'
Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.

Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?

Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang? 

Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen om kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij: ‘Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?

Wat moet u doen als uw inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als u bijvoorbeeld zzp’er bent en momenteel geen inkomsten heeft? 
Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Kan ik het contract met mijn kinderdagopvang opzeggen?

Ja dat kan. Maar de overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage. Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig heeft. Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.
Mocht u tóch besluiten om uw contract te beëindigen:
 • In uw contract met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn u uw overeenkomst kunt beëindigen.
 • Als u uw contract opzegt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag.
 • Geef deze wijziging door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.


Kinderopvangtoeslag

Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?
Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.
Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) nog recht op KOT?
Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag.

Door het coronavirus werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag?
Nee. In 2020 blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op de kinderopvangtoeslag in stand. U hoeft daarom geen wijziging door te geven als u minder uren werkt. Als uw inkomen hierdoor lager is, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Vergoeding eigen bijdrage sluiting maart- juni 2020
Bij de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni 2020 ontvingen ouders een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De meeste ouders kregen deze vergoeding omstreeks 8 juli 2020 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een deel van de ouders ontving (een aanvulling op) de tegemoetkoming omstreeks 7 oktober.
Een deel van de ouders maakt gebruik van opvang die gesubsidieerd is vanuit de gemeente zoals gesubsidieerde peuteropvang, voorschoolse educatie of opvang vanwege sociaal-medische indicatie. Deze ouders hebben een tegemoetkoming voor kinderopvang via hun kinderopvangorganisatie of de gemeente ontvangen. De gemeenten hebben hiervoor extra middelen van de Rijksoverheid ontvangen.
Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag kregen of niet onder een gemeentelijke regeling vallen, komt er ook een tegemoetkoming. Op dit moment wordt de maatregel uitgewerkt. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.


Vragen over kinderopvang

Waar kan ik terecht voor vragen?
Ouders kunnen terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie.
Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543) of neem contact op met 't Werkel; 038-2040389.

Poster Nederland in lockdown

Bekijk de maatregelen voor deze lockdown.

Update 2 december: Beslisboom Neusverkoudheid 0 jaar - groep 8

Locatie specifieke COVID-19 protocollen