Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Extra service

Als gezin heb je een druk leven. Groene kinderopvang 't Werkel is een partner in de opvoeding en ontzorgt ouders door:

  • Het bieden van ontbijt, lunch en warme maaltijden aan de kinderen;
  • Korte lijnen tussen de pedagogisch medewerkers, ouders en leidinggevenden; beslissingsbevoegdheden worden zoveel mogelijk laag in de organisatie gelegd wat erin resulteert dat je wensen en vragen grotendeels direct door de pedagogisch medewerkers beantwoord kunnen worden;
  • Een dynamische website, een ouderapp en het digitaal verstrekken van informatie en facturen; de pedagogisch medewerkers hebben tablets op de groepen waardoor je rechtstreeks via de ouderapp met de medewerkers kunt communiceren; ‘t Werkel maakt hiervoor gebruik van de software van Bitcare ( www.bitcare.com ).
  • Mogelijkheid tot het kiezen van je eigen start- en eindtijd voor de opvang.
  • Mogelijkheid onbeperkt en kosteloos ruilen van afgenomen dagdelen indien de groepsgrootte dit toelaat.