Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Geschiedenis

Drie jaar lang zijn we samen met de gemeente Zwolle bezig geweest om onze kinderopvang te realiseren op de plek bij Park de Stadshoeve. Er was een kavel voor ons gereserveerd. Helaas zijn we met de gemeente Zwolle niet op tijd tot een definitief ontwerp gekomen waar we gezamenlijk overeenstemming over hadden. Daarom moesten we helaas afzien van deze bijzondere plek. Onze naam 't Werkel hangt echter wel samen met deze eerst beoogde plek bij Park de Stadshoeve. En... omdat je je geschiedenis nooit moet verloochenen hierbij het verhaal achter onze naam 't Werkel...

Exact op de plek waar Groene kinderopvang ‘t Werkel in eerste instantie zou komen te staan, stond in 1368 de voorburcht van kasteel Werkeren stond. Begin 1400 werd de burcht afgebroken waarna in 1410 Johan van Ittersum op deze plek de havezate Werkeren stichtte.

De havezate Werkeren heeft hier gestaan tot 1800. Begin 1800 is de havezate afgebroken en is boerderij 't Werkel daar gerezen. Vernoemd naar de havezate Werkeren. Deze boerderij 't Werkel is bijna 200 jaar met hart en ziel gerund door één en dezelfde familie. De familie Reuvekamp.

In 1993 heeft de familie Reuvekamp helaas met veel verdriet hun boerderij moeten verkopen aan de gemeente Zwolle i.v.m. de bouw van onze wijk Stadshagen. Hun boerderij zou een horecavoorziening worden en daarom hebben ze alle originele handbeschilderde tegels erin gelaten.

Helaas is na enige tijd leegstand, rond oud en nieuw, hun geliefde boerderij volledig afgebrand...

Uit respect naar en met goedkeuring van de familie Reuvekamp ѐn met verwijzing naar de geschiedenis van deze bijzondere plek hebben we besloten onze Groene kinderopvang ’t Werkel te noemen.