Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Samenwerkingspartners

Wij zoeken actief de samenwerking voor het creëren van meerwaarde, met lokale natuurverenigingen, de scholen uit de wijk, het Netwerk voor Jeugd en Gezin en organisaties gericht op natuurlijke kinderopvang. Daarnaast zijn we medebeheerder van de Tiny Forest in Stadshagen waarbij we samenwerken met het Zonecollege in Zwolle. De gevolgen van het samenwerken met andere partijen gaan voor Groene kinderopvang 't Werkel verder dan alleen het versterken van de interne kwaliteit. Het versterkt de positie die Groene kinderopvang 't Werkel in neemt in haar omgeving en past in de kanteling in de maatschappij van individualisme naar meer behoefte aan saamhorigheid. 

Op dit moment werken we samen met 11 andere groene kinderopvangorganisaties in Nederland mee aan het wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het gebruik van de natuur(tuin) in de kinderopvang op de ontwikkeling van de kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar. Dit onderzoek is geïnitieerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, het lectoraat Kind en Natuur van de Hogeschool Leiden, IVN Nederland en Stichting Groen Cement. Mocht de resultaten bekend zijn dan zullen wij dit delen op onze website.